MOBIL FÖRVALTNING

VAD VI ERBJUDER

Vårt mål är att vara branschens enklaste och mest användarvänliga plattform som förenklar och effektiviserar fastighetsförvaltande och ökar trivseln för boende.

FELANMÄLAN

ANSLAGSTAVLA

STATISTIK

ÖVERSIKT OCH HANTERING AV OBJEKT OCH BOENDE

Ta emot och delegera felanmälningar direkt i mobilen

Med Wimma får ni in felanmälningar direkt från hyresgästerna. Ett godkänt ärende delegerar ni vidare till valfri utförare som sedan utför och avslutar ärendet. Hyresgästerna får notiser när ärendet ändrar status och både förvaltare och utförare kan kommunicera med hyresgästen via direktmeddelanden tills felet är åtgärdat.

Ärenden kan även komma in genom att fastighetsskötare eller fastighetsförvaltare rapporterar in fel som behöver åtgärdas. 

Delge hyresgäster viktig information

På den digitala anslagstavlan lägger ni upp viktig information eller trevliga påminnelser till era hyresgäster. Ni väljer själva om meddelandet ska nå samtliga hyresgäster eller endast de tillhörande en specifik fastighet. 

Ni har en översikt över hur många av hyresgästerna som nåtts av inlägget. 

Se statistik över inkomna ärenden

I Wimmas statistikfunktion kan ni se antalet inkomna ärenden samt hur många som godkänts och avslutats. Ni kan även se genomsnittliga ledtider från att ett ärende är inkommet till avslutat. 

Vi kommer även utveckla fler statistikfunktioner inom snar framtid.

Se fastighetsbestånd, objekt och hyresgäster

I Mina Fastigheter ser ni alla fastigheter med tillhörande objekt och hyresgäster. Här ifrån kan ni se hyresgästers kontaktuppgifter och även felanmälningar som gjorts på hyresobjektet. 

Ni sköter eventuella in- och utflyttningar i denna tjänst. Ni får även en överblick över kommande utflyttningar och inflyttningar. 

Snart kan ni även använda Wimma på datorn

Just nu utvecklar vi webbversionen av Wimma så att ni kan sitta på kontoret och administrera samtliga tjänster.